mã độc tống tiền

Mã độc tống tiền đang nhắm đến nguồn dữ liệu dự phòng

Mã độc tống tiền đang nhắm đến nguồn dữ liệu dự phòng

15:19, 11/12/2019

Các nhà nghiên cứu của Kaspersky đã phát hiện ra một họ tấn công mã độc tống tiền mới đang tăng mạnh về mặt số lượng, nhắm đến Thiết bị lưu trữ mạng (NAS) - đưa ra những rủi ro mới đối với nguồn dữ liệu dự phòng thường được lưu trên các thiết bị này.