Maritime Bank

 Maritime Bank lựa chọn AWS là Nhà cung cấp dịch vụ đám mây điện toán ưu tiên cho Ngân hàng số TNEX

Maritime Bank lựa chọn AWS là Nhà cung cấp dịch vụ đám mây điện toán ưu tiên cho Ngân hàng số TNEX

13:40, 03/03/2021

Ngân hàng chuyển đổi số vận hành trên nền tảng AWS, ứng dụng các tính năng phân tích và học máy của AWS nhằm cung cấp dịch vụ cá nhân hóa với độ bảo mật cao cho người dùng cá nhân và tiểu thương chưa có tài khoản ngân hàng hoặc chưa được cung cấp đầy đủ dịch vụ ngân hàng.