Microsoft

Microsoft và các đối tác trang bị kỹ năng số cho lao động trẻ châu Á Thái Bình Dương

Microsoft và các đối tác trang bị kỹ năng số cho lao động trẻ châu Á Thái Bình Dương

09:42, 31/03/2021

Microsoft mới đây đã hợp tác cùng hai đối tác là JA Châu Á - Thái Bình Dương (JA Asia Pacific) và CloudSwyft khởi động chương trình đào tạo kỹ năng số và thúc đẩy cơ hội nghề nghiệp cho hơn 60.000 người khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.