MoMo

MoMo hiện diện trong Top 10 Thương hiệu tốt nhất Việt Nam

MoMo hiện diện trong Top 10 Thương hiệu tốt nhất Việt Nam

16:18, 23/11/2021

MoMo là đại diện fintech duy nhất góp mặt trong top 10 bảng xếp hạng “Thương hiệu tốt nhất tại Việt Nam 2021” (Vietnam Best Brand Rankings 2021) do Công ty Phân tích và Nghiên cứu Dữ liệu quốc tế YouGov công bố.