Nền tảng đo kiểm

Keysight Technologies ra mắt nền tảng xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ

Keysight Technologies ra mắt nền tảng xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ

15:52, 20/10/2021

Ngày 20/10, Keysight Technologies - công ty công nghệ đo lường điện tử hàng đầu công bố ra mắt nền tảng kiểm thử bảo mật và ứng dụng mạng dạng mô-đun APS-100/400GE Series.