New Zealand

Gần một triệu người dân New Zealand có nguy cơ bị lộ thông tin y tế

Gần một triệu người dân New Zealand có nguy cơ bị lộ thông tin y tế

16:25, 06/10/2019

Trang web của trung tâm quản lý dữ liệu Tu Ora Compass Health, nơi chịu trách nhiệm quản lý và cung cấp thông tin y tế cho nhiều cơ sở chăm sóc sức khỏe của người dân New Zealand, đã bị tấn công mạng.