Người dùng Facebook

Facebook là thương hiệu bị giới lừa đảo lợi dụng nhiều nhất

Facebook là thương hiệu bị giới lừa đảo lợi dụng nhiều nhất

12:09, 07/03/2022

Theo một báo cáo gần đây, Facebook là thương hiệu được giới lừa đảo giả mạo yêu thích nhất trong năm 2021.