nhận diện thương hiệu

Kaspersky ra mắt nhận diện thương hiệu mới

Kaspersky ra mắt nhận diện thương hiệu mới

15:22, 07/06/2019

Cái tên Kaspersky Lab được tinh gọn thành “Kaspersky”, cùng với việc dịch chuyển trọng tâm từ “bảo mật mạng - cybersecurity” sang khái niệm rộng hơn - “miễn dịch mạng – cyber-immunity”. Đó là thay đổi lớn vừa được công ty bảo mật này công bố.