Nhân lực

Siemens và SHTP hợp tác nâng cao kỹ năng cho nhân lực ngành bán dẫn tại Việt Nam

15:11, 22/04/2024

Siemens Digital Industries Software vừa công bố hợp tác với Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh (SHTP) để bồi dưỡng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực cho ngành bán dẫn tại Việt Nam.