nhân sự cao cấp

Huawei bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới tại Việt Nam

Huawei bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới tại Việt Nam

10:27, 12/12/2017

Ngày 12/12, Huawei vừa bổ nhiệm ông Fan Jun làm Tổng Giám đốc điều hành (CEO) mới tại thị trường Việt Nam.