nhân viên ngân hàng

Trả lương từ 10 - 30 triệu, ngân hàng vẫn khó tuyển và giữ người

Trả lương từ 10 - 30 triệu, ngân hàng vẫn khó tuyển và giữ người

15:35, 02/03/2018

Có đến 89% ngân hàng tham gia khảo sát của Navigos Group cho biết, đang trả lương cho nhân viên từ 10.000.000 – 30.000.000đ/tháng. Tuy nhiên, có đến 1/4 số ngân hàng được hỏi đều gặp vấn đề về tuyển dụng và giữ chân nhân viên.