Nhật Bản

Nhật Bản xếp cuối trong danh sách các cường quốc không gian mạng

Nhật Bản xếp cuối trong danh sách các cường quốc không gian mạng

11:55, 30/06/2021

Mặc dù là nước dẫn đầu về công nghệ thông tin và truyền thông trong nhiều thập niên, nhưng năng lực không gian mạng của Nhật Bản lại bị xếp vào hàng thấp nhất so với các quốc gia có quy mô tương tự.