Nhật Bản

Nhật Bản thành lập Quỹ chiến lược không gian trị giá 6,7 tỷ USD

10:55, 13/11/2023

JAXA thành lập “Quỹ Chiến lược không gian” mới nhằm mục đích cung cấp kinh phí hỗ trợ cho các công ty tư nhân, trường đại học... phát triển các dự án nghiên cứu về không gian.