Nintendo

Ứng dụng di động Nintendo Switch Online sắp ngừng hỗ trợ iOS 13

Ứng dụng di động Nintendo Switch Online sắp ngừng hỗ trợ iOS 13

16:28, 22/06/2022

Những thiết bị sử dụng iOS 13 trở xuống sẽ không còn sử dụng được ứng dụng Nintendo Switch.