Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam

Chính phủ sẽ có chương trình hành động về Cách mạng công nghiệp 4.0

Chính phủ sẽ có chương trình hành động về Cách mạng công nghiệp 4.0

18:30, 03/10/2019

Theo Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, thời gian tới, ngoài những đề án, dự án cụ thể, Chính phủ cũng sẽ có chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 52 của Bộ Chính trị về “Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0”.