quản trị rủi ro tài chính

MSB công bố hoàn thành 3 trụ cột của Basel II

MSB công bố hoàn thành 3 trụ cột của Basel II

14:07, 18/03/2020

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa công bố đã hoàn thành triển khai việc tuân thủ trụ cột cuối cùng của Basel II - Quy trình đánh giá nội bộ về mức độ đủ vốn (ICAAP – Trụ cột 2). Trước đó, trụ cột 1 và 3 đã được MSB hoàn hành từ tháng 7/2019.