SaaS

Teachmint ra mắt nền tảng SaaS cho các giáo viên tại Việt Nam

16:15, 05/05/2022

Nền tảng giảng dạy của Teachmint có mặt trên cả hai kho ứng dụng Google Play Store và App Store, đồng thời được bản địa hóa với các tùy chọn ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh để đáp ứng nhu cầu của các giáo viên trong khu vực.