Samsung

Galaxy Time sắp có thêm nhiều tính năng thú vị

15:53, 05/04/2024

Theo một số nguồn tin, Samsung sẽ ra mắt mặt đồng hồ hiển thị thời gian của tất cả các hành tinh trong hệ mặt trời.