Samsung

Chi phí xây dựng các nhà máy sản xuất chip vi mạch tăng "chóng mặt"

Chi phí xây dựng các nhà máy sản xuất chip vi mạch tăng "chóng mặt"

Thứ năm lúc 13:30

Nhà máy sản xuất chip mà Samsung của Hàn Quốc đang xây dựng tại Taylor (Texas) sẽ tiêu tốn hơn 25 tỷ USD, tăng 8 tỷ USD so với ước tính ban đầu, theo Reuters.