Samsung Display

Lượng hàng màn hình OLED dẻo giảm 35% trong quý 2 năm 2021

11:03, 22/06/2021

Nhu cầu về tấm nền màn hình OLED dẻo vào khoảng 57 triệu chiếc trong quý 2 năm nay nhưng nó vẫn thấp hơn so với quý 1 trước đó.