Samsung SDI

Samsung SDI bắt tay với Stellantis lập liên doanh sản xuất pin xe điện

Samsung SDI bắt tay với Stellantis lập liên doanh sản xuất pin xe điện

16:19, 20/10/2021

Samsung SDI và Stellantis cũng đã ký một biên bản ghi nhớ về việc liên doanh giữa hai doanh nghiệp này sẽ xây dựng một nhà máy sản xuất pin tại Mỹ.