Samsung TV The Frame

Samsung công bố kho tranh Art Store phiên bản đặc biệt cho The Frame

13:58, 28/08/2023

Kho tranh Art Store phiên bản đặc biệt cho The Frame được ra mắt nhân dịp 100 năm thành lập Disney, với các tùy chọn kích thước 50, 55, 65, 75 và 85 inch.