Samsung Việt Nam

Samsung Việt Nam ưu đãi đặc biệt cho khách hàng mua Galaxy J3 Pro

Samsung Việt Nam ưu đãi đặc biệt cho khách hàng mua Galaxy J3 Pro

14:24, 25/07/2017

Đó là chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho các khách hàng mua Galaxy J3 Pro trong 2 ngày 5 và 6 tháng 8 năm 2017 của Samsung Việt Nam.