sản phẩm AI

Google ra mắt Gemini AI vào năm 2024

13:30, 05/12/2023

Google được cho là đã hủy sự kiện ra mắt đối thủ cạnh tranh của GPT-4, Gemini AI, vào tuần tới để chuyển kế hoạch sang tháng 1 năm sau.