Search Ads

Apple tăng gấp ba thị phần quảng cáo

Apple tăng gấp ba thị phần quảng cáo

17:14, 19/10/2021

Mảng kinh doanh quảng cáo của Apple, còn gọi là Search Ads, đã tăng gấp 3 lần thị phần trong vòng 6 tháng qua nhờ "ngáng đường" các công ty khác bằng tính năng chặn theo dõi trên iOS.