Security Fabric

Fortinet đang sở hữu hơn 700 bằng sáng chế

12:03, 30/03/2021

Sau 2 thập kỷ hiện diện trên thị trường, đến nay Fortinet đã được trao hơn 700 bằng sáng chế và có tới hàng trăm sáng chế khác đang chờ xác nhận. Đây là sự cụ thể hóa những cam kết đổi mới sáng tạo của Fortinet hướng tới một thế giới kỹ thuật số an toàn hơn.