Sharp

Sharp giới thiệu TV QDEL đầu tiên

14:38, 16/01/2024

Tại triển lãm CES 2024 (Mỹ), Sharp đã lặng lẽ giới thiệu nguyên mẫu hoạt động của TV QDEL mà hãng sẽ phát triển trong tương lai.