Singapore

Singapore: Cắt toàn bộ internet của công chức trong giờ làm việc

Singapore: Cắt toàn bộ internet của công chức trong giờ làm việc

15:46, 15/11/2016

Động thái này của Chính phủ Singapore nhằm ngăn chặn nguy cơ rò rỉ thông tin từ email công việc cũng như các tài liệu được chia sẻ, trong bối cảnh các mối đe dọa bảo mật ngày càng trở nên nghiêm trọng.