SoftBank

ARM sắp về tay SoftBank với giá 32 tỷ USD

ARM sắp về tay SoftBank với giá 32 tỷ USD

11:34, 18/07/2016

SoftBank sẽ thực hiện thương vụ thâu tóm lớn nhất trong lịch sử của mình: Mua lại hãng chip ARM với giá 32 tỷ USD.