Tây Ninh

VNPT đồng hành cùng Tây Ninh xây dựng đô thị thông minh giai đoạn 2019 – 2025

VNPT đồng hành cùng Tây Ninh xây dựng đô thị thông minh giai đoạn 2019 – 2025

15:19, 15/07/2019

UBND tỉnh Tây Ninh và Tập đoàn VNPT vừa ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực Viễn thông – CNTT và xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số tiến tới đô thị thông minh giai đoạn 2019 – 2025. Sự hợp tác này là bước tiến mới sau 5 năm hợp tác thành công trước đó.