Tech Data

[TRỰC TUYẾN] Bảo vệ dữ liệu cho Doanh nghiệp cùng giải pháp IBM

[TRỰC TUYẾN] Bảo vệ dữ liệu cho Doanh nghiệp cùng giải pháp IBM

09:30, 08/12/2021

Việc đẩy nhanh chuyển đổi số doanh nghiệp đem đến vô vàn cơ hội mới, nhưng đồng thời cũng kéo theo nhiều thách thức an ninh, đặc biệt khi các tội phạm công nghệ ngày càng tinh vi hơn trong các hoạt động tấn công trên không gian mạng.