thanh hóa

Thanh Hóa: Hoàn thiện hạ tầng số phục vụ mục tiêu xây dựng Chính quyền điện tử

Thanh Hóa: Hoàn thiện hạ tầng số phục vụ mục tiêu xây dựng Chính quyền điện tử

15:58, 15/11/2021

Hạ tầng mạng VT&CNTT tại Thanh Hóa được đầu tư phát triển đồng bộ, hiện đại, kết nối băng rộng liên thông đa chiều, an toàn, đảm bảo hạ tầng truyền dẫn cho xây dựng Chính quyền điện tử.