thương vụ mua lại

Appota mua lại thành công ứng dụng WiFi Chùa

15:42, 08/03/2018

Hôm nay (8/3), Appota công bố việc hoàn tất thương vụ mua lại WiFi Chùa. Tuy nhiên, giá trị của thương vụ này không được công bố cụ thể.