tin nhắn

Người dùng iPhone có thể gửi tin nhắn iMessage trên Windows

14:10, 01/03/2023

Với cập nhật mới, Microsoft đang tiến tới một bước giúp người dùng iPhone có thể gửi tin nhắn iMessage trên máy Windows của họ.