Top 10 Doanh nghiệp ICT

Sẽ xây dựng Câu lạc bộ Doanh nghiệp nghìn tỷ từ Chương trình Top 10 DN CNTT Việt Nam

Sẽ xây dựng Câu lạc bộ Doanh nghiệp nghìn tỷ từ Chương trình Top 10 DN CNTT Việt Nam

12:27, 28/04/2022

Đây là điểm mới và đặc biệt của Chương trình năm nay, gắn với mục tiêu khẳng định vị thế, tầm vóc của các tên tuổi công nghệ Việt Nam, đồng thời xây dựng đội ngũ tiên phong đủ Thế và Lực dẫn dắt ngành, đầu tư vào các công nghệ tiên phong, định hướng thị trường.