Trải nghiệm

Nhiều cải tiến Windows 11 được thể hiện trên Surface Pro X

Nhiều cải tiến Windows 11 được thể hiện trên Surface Pro X

15:36, 28/06/2021

Microsoft vừa phát hành một video mô tả chi tiết những cải tiến chuyên sâu hơn của Windows 11, trong đó một thiết bị sẽ được hưởng lợi chính là Surface Pro X.