trình duyệt

Windows ép dùng trình duyệt Microsoft Edge khi tìm kiếm

Windows ép dùng trình duyệt Microsoft Edge khi tìm kiếm

14:45, 19/05/2022

Công cụ tìm kiếm trên Desktop (màn hình) của Windows chỉ hiển thị nội dung trên trình duyệt Microsoft Edge, bất kể người dùng cài ứng dụng khác làm mặc định.