trình duyệt Chrome

Chrome tiếp tục được vá những lỗ hổng nguy hiểm

Chrome tiếp tục được vá những lỗ hổng nguy hiểm

10:32, 21/06/2021

Nhiều lỗ hổng bảo mật được vá trong phiên bản mới nhất của Chrome, trong đó có một lỗi zero-day với mức độ nghiêm trọng.