ứng dụng AI

Cách ngành công nghiệp tiền số ứng dụng AI

14:16, 14/04/2023

Theo Cointelegraph, dù còn ở giai đoạn sơ khai nhưng việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong ngành tiền số có tiềm năng phát triển lớn.