ứng dụng AI

Ứng dụng AI phục vụ công tác quản lý nhà nước

14:59, 19/07/2023

Mới đây, Sở KHCN TP.HCM đã tổ chức sự kiện kết nối sáng tạo tháng 7-2023 nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ công tác quản lý nhà nước, hỗ trợ người dân tra cứu thông tin nhanh hơn.