Ứng dụng Google Maps

Google Maps nâng cấp tính năng chỉ đường

15:55, 31/03/2021

Google tiếp tục những nỗ lực giúp dịch vụ Google Maps của mình luôn ở vị trí hàng đầu, đặc biệt khi công ty đang đối diện với sự cạnh tranh mạnh mẽ đến từ Apple Maps.