ứng dụng miễn phí

Ứng dụng miễn phí từ Epic Games giúp biến các đối tượng thành 3D

15:02, 05/12/2022

Epic Games đã ra mắt một ứng dụng miễn phí trên cửa hàng ứng dụng iOS cho phép quét các đối tượng và tạo mô hình 3D của chúng với độ trung thực cao.