Vietcombank

Visa Awards 2022 vinh danh Vietcombank

Visa Awards 2022 vinh danh Vietcombank

15:07, 11/11/2022

Tổ chức thẻ quốc tế Visa vừa công bố giải thưởng Visa Awards 2022 với 9 hạng mục giải thưởng quan trọng về hoạt động thẻ được trao cho Vietcombank.