Viettel Post

Ông Hoàng Trung Thành được bổ nhiệm Tổng Giám đốc Viettel Post

Ông Hoàng Trung Thành được bổ nhiệm Tổng Giám đốc Viettel Post

09:25, 20/05/2022

Ông Hoàng Trung Thành - Nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viễn thông Viettel - đã được Tập đoàn giao nhiệm vụ Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post) kể từ ngày 18/05/2022.

Giấc mơ Viettel Post
16:36, 19/01/2022
N.A