VNPT

VNPT Bình Phước hỗ trợ đô thị thông minh Đồng Phú đến năm 2025

VNPT Bình Phước hỗ trợ đô thị thông minh Đồng Phú đến năm 2025

14:16, 29/11/2021

VNPT Bình Phước sẽ triển khai các dịch vụ CNTT cho UBND huyện Đồng Phú phù hợp với nhu cầu của huyện, hướng tới mô hình địa phương thông minh.

Săn iPhone 13 Pro cùng Vina
18:45, 22/11/2021
P.V