WhatsApp

Người dùng Nokia 8110 đã có thể tải ứng dụng WhatsApp từ KaiStore

15:18, 23/07/2019

KaiOS, hệ điều hành điện thoại được sử dụng trên các điện thoại cơ bản như Nokia 8110 (2018), cuối cùng cũng đã có phiên bản chính thức của WhatsApp.