Windows 10

Microsoft khuyến cáo ngừng cài đặt bản cập nhật Windows 10

Microsoft khuyến cáo ngừng cài đặt bản cập nhật Windows 10

14:22, 23/12/2022

Bản cập nhật gần đây của Microsoft dành cho thiết bị Windows 10 có thể gây ra sự cố màn hình xanh không thể giải thích được và công ty đang tìm cách khắc phục.