Windows 7

Microsoft khai tử Windows 10 trong 2 năm tới

14:18, 19/10/2023

Hai năm là thời gian hỗ trợ còn lại dành cho Windows 10 khi Microsoft sẽ chấm dứt chu kỳ cập nhật dành cho Windows 10 để thúc đẩy người dùng nâng cấp lên Windows 11.