Xbox Cloud Gaming

Logitech và Tencent hợp tác sản xuất thiết bị chơi game đám mây

Logitech và Tencent hợp tác sản xuất thiết bị chơi game đám mây

Thứ sáu lúc 13:47

Logitech và Tencent đang làm việc với Xbox Cloud Gaming và NVIDIA GeForce Now trên thiết bị mà họ cho biết sẽ ra mắt trong năm nay.