Xbox Game Pass

Tunic bất ngờ được tung ra trên Xbox Game Pass

Tunic bất ngờ được tung ra trên Xbox Game Pass

16:13, 17/03/2022

Trò chơi phiêu lưu Tunic đã bất ngờ được ra mắt trên dịch vụ trò chơi Xbox Game Pass của Microsoft.