Xbox Game Pass

Xbox cho phép mời bạn bè chơi thử miễn phí Game Pass

14:08, 04/05/2023

Người chơi có thể mời tối đa 5 người bạn để chơi thử các trò chơi trên PC Game Pass hoàn toàn miễn phí.