Xbox Series S

Xbox lần đầu tiên bán chạy hơn PlayStation tại Nhật Bản

Xbox lần đầu tiên bán chạy hơn PlayStation tại Nhật Bản

10:49, 21/05/2022

Lần đầu tiên sau 8 năm, Xbox bán chạy hơn PlayStation tại Nhật Bản vào tuần trước.