Xu hướng

Việt Nam tăng 7 bậc về chỉ số sẵn sàng AI toàn cầu 2022

Việt Nam tăng 7 bậc về chỉ số sẵn sàng AI toàn cầu 2022

Hôm nay lúc 14:35

Đây là kết quả vừa được công bố trong báo cáo “Chỉ số sẵn sàng AI của chính phủ (Government AI Readiness Index) năm 2022” do Oxford Insights (Vương quốc Anh) thực hiện.